Ko'proq filtrlar
Shinamliklar
Nanay
4193 ta Obyektdan 1 - 300 tasi ko'rsatilgan
800 000 UZS 700 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 3 1 500 m2
2 000 UZS /sutka
Bo'stonliq
baholanmagan 0 Sharh
10
0 UZS /sutka
baholanmagan 0 Sharh
NURMATOV TOXIR 3947
500 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
8
200 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10
0 UZS /sutka
baholanmagan 0 Sharh
300 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
4 2 1 300 m2
ARIPOV ABDUSAMAD
500 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
8 3
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
5 1 1 400 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
4 3 1 400 m2
300 000 UZS 250 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 2 1 400 m2
1 600 000 UZS 1 400 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 6 2 800 m2
300 UZS 200 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
4 2 1 400 m2
800 000 UZS 700 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 3 1 400 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 5 1 600 m2
500 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 2 1
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 2 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 5 1 400 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 5 1 600 m2
5 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
12 8 4 1200 m2
1 500 000 UZS 1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 2 1 400 m2
0 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
1 800 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
1 500 000 UZS 1 300 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2 500 m2
600 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 3 1
400 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
400 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
1 000 000 UZS 800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
5 2 1 8 m2
1 000 000 UZS 800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 1 400 m2
100 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4 2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 3 1 600 m2
900 000 UZS 700 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 1 700 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2 800 m2
1 500 000 UZS 1 200 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 6 2 800 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 4 1 600 m2
1 500 000 UZS 1 200 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 2 800 m2
1 800 000 UZS 1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2 800 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 4 1 500 m2
300 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10
0 UZS /sutka
baholanmagan 0 Sharh
1 500 000 UZS 1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6
1 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
5 3 1 700 m2
0 UZS /sutka
baholanmagan 0 Sharh
0 UZS /sutka
baholanmagan 0 Sharh
1 000 000 UZS 800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
-3 1 600 m2
1 500 000 UZS 1 200 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2 800 m2
1 500 000 UZS 1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 5 1 600 m2
1 500 000 UZS 1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 4 1 350 m2
0 UZS /sutka
baholanmagan 0 Sharh
100 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4 3 2
1 500 000 UZS 1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6
800 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 2 2
200 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 1 1
200 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 2 2
1 000 000 UZS 800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
4 2 1 600 m2
1 000 000 UZS 800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1 600 m2
1 500 000 UZS 1 200 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2 800 m2
1 000 000 UZS 800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 5 1 800 m2
DJURAYEV ERKIN 2650
1 000 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1
1 500 000 UZS 1 200 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8
1 500 000 UZS 1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 2 1 400 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 1 500 m2
400 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 1 1
400 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 1 1
100 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4 3 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
123 456 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
3 3 2
200 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
5 3 2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10
1 200 000 UZS 1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 4 2 600 m2
1 200 000 UZS 999 998 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 2 600 m2
300 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2 100 m2
0 UZS /sutka
baholanmagan 0 Sharh
Урунгоч
200 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 2
100 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 2
1 600 000 UZS 1 400 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1 800 m2
1 500 000 UZS 1 200 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1 600 m2
200 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
5 3 2
2 000 000 UZS /sutka
Bo'stonliq
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1 6 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
40 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1
40 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1
20 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
4 6
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 3 276 m2
2 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
12 4 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
100 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
20 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1
3 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 5 2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 1
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 5 2
100 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4
Akbar House
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
127 3 1
1 000 000 UZS 800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
4 1 200 m2
ABDURASHID KURBANKULOV 784
5 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
20 5 3
200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
6 3 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 3 1
2 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2 150 m2
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 5 4 100 m2
1 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2 245 m2
100 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
20 5 2 350 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2 180 m2
4 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
15 4 2 200 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 3 1 100 m2
300 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1
1 300 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
20 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
25 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
25 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
25 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
300 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
49 999 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
50 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
50 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
2 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 5 2
200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
3 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
50 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
50 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
0 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
0 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
600 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
6 3 2 5 m2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
8 4 2 5 m2
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
8
1 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
1 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
1 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
1 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 m2
1 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 1 m2
150 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
15 1 1 1 m2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
15 1 1 1 m2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
15 1 1 1 m2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1 m2
0 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
0 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
3 1
8 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
2 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2 1 m2
Xusanov Mansur
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 5 1 100 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 5 1 100 m2
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
12 5 2
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
800 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 3 3
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
700 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 2
2 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
12 3 2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
300 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
6 3 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1
5 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
20 5 3
300 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4
200 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10
Medeshev Yerkebek dala hovli
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 2 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
10 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
1 000 000 UZS 600 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1 300 m2
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2 200 m2
300 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
Mirzayeva Maxliyo dala hovli
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
400 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
11 3 1 200 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 2
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 8 3 184 m2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 3 300 m2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
7 4 4 200 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
12 5 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
Xasan Xusan dala hovli
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 2 2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 2 1
The Villa dala hovli
4 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 3
ARSENAL dala hovli
3 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
12 3 2
MUSAYEVA UMIDA YAKUBOVNA
2 000 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 1 1
300 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 1
300 000 UZS 200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
8 6 1 8 m2
1 000 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 5 2 600 m2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
6
TOJIGUL ABIDINOVA 377
300 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 2 1
400 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1 600 m2
500 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
5 1
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 1 100 m2
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 2 1 400 m2
250 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 1 1
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
1 3 1 300 m2
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
1 3 1 300 m2
MIRZARAIMOV RAXMATILLA 5131
500 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 2 1
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 2
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 2 1 600 m2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
7 2 1 100 m2
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 2 1 800 m2
499 999 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
5 2 1 600 m2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
7 2 1 100 m2
300 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
6 1 1 400 m2
Pirmanova Turdi MIAMI
6 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2 100 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 1 100 m2
SHOMAXMUDOVA BAXTINISSO ZOKIRJONOVNA
2 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1
200 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
8 4
SAIDAZIMOV ABDUSAMAD ABDUMANNAPOVICH
1 200 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
0 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
2
BARATOVA SALIXA USAROVNA
1 000 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
8 1 1
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 2 1 100 m2
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1 6020 m2
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
6 2 1
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 2 1 100 m2
250 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
7 1 1 200 m2
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1 500 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 1 1
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
300 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10 4 1
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
1 000 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1
500 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1 1 1
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 3 2
5 000 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 2 1
299 994 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
-8 2 1 200 m2
200 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
5 100 m2
400 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
8 2 1 200 m2
2 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8
500 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
9 6 3 300 m2
VAXOBOV AMONBOY ADASHVOYEVICH 5069
700 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 3
200 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
10 6 1 100 m2
400 020 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4 1 200 m2
200 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
6 2 1 600 m2
300 000 UZS 250 001 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
8 2 1 600 m2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
15 3 2 800 m2
100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
10 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
1
499 999 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
11
300 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4 2 1 100 m2
3 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
2
RAXMATILLA QOSIMOV
400 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
10 1
200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
10
300 000 UZS 200 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
6
200 000 UZS 100 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
10 4 2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 2
1 000 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 1 100 m2
500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 1 100 m2
8 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
127 4 1 100 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 3 1 100 m2
1 500 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 1 100 m2
400 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
8 1 1 100 m2
500 000 UZS /sutka
Sijjak
baholanmagan 0 Sharh
7 3 1 100 m2
100 000 UZS 50 000 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
6
800 000 UZS /sutka
Do'stlik
baholanmagan 0 Sharh
7 3 1 100 m2
400 000 UZS /sutka
Soyliq
baholanmagan 0 Sharh
4 2 1 500 m2
40 UZS /sutka
Yusufxona
baholanmagan 0 Sharh
4 1